Resto Momento
Your Cart

Общи условия

Общи условия

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате уебсайт  www.momentoresto.com

Използвайки уеб сайт www.momentoresto.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Този документ съдържа Общите условия, според които МАРИСТАН ЕООД,  ЕИК: 202844320, седалище и адрес на управление гр.Плевен,  ул.Васил Левски № 161 извършва продажба на стоки и продукти на потребителите си чрез сайта на адрес в интернет: www.momentoresto.com, наричан по-долу за краткост САЙТ. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.momentoresto.com ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от САЙТА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.momentoresto.com или чрез ползването или поръчването на продукти, предлагани от САЙТА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.momentoresto.com  IP адрес на потребител, както и друга информация.

 

Права и отговорности на страните

Продуктите/стоките в САЙТА са ограничени само до посочените условия. МАРИСТАН ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн САЙТА: www.momentoresto.com

 

Ограничение на отговорността

С цел закупуването на продукти от САЙТА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. САЙТЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка. Можете да се запознаете с Политиката за поверителност тук.

 

Промяна на цени на стоки

САЙТЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. 

При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, САЙТЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, САЙТЪТ се задължава да ги възстанови. 

 

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:

  1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
  2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн САЙТ е “МАРИСТАН ЕООД, ЕИК: 202844320
  3. Седалище и адрес на управление на доставчика: гр.Плевен, ул.“Васил Левски“ 161www.momentoresto.com;  e-mail:restomomento2@gmail.com
  4. Адрес на мястото на осъществяване на стопанска дейност е

гр. Плевен, ул. Бъкстон 1


5.      Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено в дясно от снимката на стоката.

6.      Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която САЙТЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите са описани в раздел ”Достaвка и плащане”. 

7.      Онлайн САЙТЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние. 

 

САЙТЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на САЙТА: www.momentoresto.com. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.